1. "bir tek olan, zatında sıfatlarında ve fiillerinde tek olan, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir.
  allahü teâlâ birdir; o'nun yarattığı ve ayakta tuttuğu hiçbir şey o'nun dengi değildir. bütün yönleriyle birdir; hiçbir sıfatının benzeri başkasında yoktur. işlerinde birdir; her şeyi yaratmakta tedbir ve idarede hiçbir yardımcıya ihtiyacı yoktur. isimlerinde birdir; esmaü'l hüsnâ'sından hiçbir isminde hakiki manasıyla benzeri yoktur. hâkimiyet yalnız o'nun şanıdır. bu sayılan hususlarda allah (*:celle celalühu) 'a bir denk bulunabileceğini kabul etmek şirktir. allahü teâlâ vâhid'dir. o'ndan başka hak olarak hiçbir ilâh yoktur.

  allahü teâlâ, bu sıfatını istismar eden kullarını asla affetmeyeceğini kur'ân'ı kerîm'in birçok yerinde ifâde etmektedir.
  "...(habibim) de ki: allah her şeyin yaratıcısıdır. (o'nun ortağı ve bir benzeri dâhi yoktur.) o, vâhid'dir, kahhâr (her şeye galip)'dır." (ra'd sûresi, 1316)
  bu mübarek ismi devamlı zikreden bir mü'minin rızkı artar; tüm bela ve sıkıntılar ondan uzak olur."

  !---- spoiler ----!

  "(*:ism-i şerif)el-vâhid: zât'ında, isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde tek olan, ortağı olmayan.
  (*:esmâ-i hüsna duası)yâ vahid! sen beni vahdâniyetinin (birliğinin) varlığını tevhîd eden ve ferdâniyetinin (tekliğinin) müşahedesiyle teyid olunan bir kul eyle."
  !---- spoiler ----!