1. sade olduğu halde işlevselliğini yitirmemiş olgular için kullanılan sıfat. mesela, eski bilgisayarlar oda büyüklüğündeydi, artık cebimize giriyor. işlev aynı (hatta artmış), görüntü daha sade. demek ki cep bilgisayarları daha elegant.