1. elektokrasi; vatandaşların oy kullanma hakkına sahip oldukları ancak hükümetin karar alma sürecine dahil edilmedikleri, hükümetin hiçbir yetkisini paylaşmadığı bir siyaset sistemidir. vatandaşların kendilerini etkileyecek kararlarda söz sahibi olduğu demokrasinin tersine; elektokraside karar alma süreci, seçimle iş başına gelen, bir sonraki seçime kadar keyfi bir şekilde ve hesap vermeden hareket edebilecek belli bir birey ya da bir grubun elindedir.

    özellikle ülkemizde sürekli yapılan sandık ve milli irade vurgusu da elektokrasinin ülkemizde sıkı bir şekilde uygulandığının göstergesidir. bu sistemi demokrasi adı altında yönetilen, yeni demokrasiler olarak adlandırılan birçok ülkede görmek mümkündür.