1. düzlemde verilen iki noktaya (genellikle f1 ve f2 noktaları ya da elipsin odakları denir) uzaklıkları sabit olan noktalar kümesinin geometrik yeridir. bir koniyi bir düzlem tarafından kesersek elde edeceğimiz kapalı eğridir.