1. terminolojide ismi os zygomaticus olarak geçen, göz çukurunun alt çaprazında bulunan kemik.
  2. belirginleştirmek ve güzelleşmek adına 20 lik dişlerin uğruna çektirildiği kemik.