1. l-z-m kökünden gelir. arapça en lâzım olan şey demektir.