1. kapitalist toplumun diyalektik doğa ve toplum yasaları gereği yarattığı antagonist (uzlaşmaz) çelişkidir. çelişki emek lehine çözüldüğü anda kapitalizm sona erecek ve sosyalist üretim tarzı başlayacaktır.