1. ikisini de ait oldukları spesifik janra göre* değerlendirecek olursak, birincisi modernizmin alaca şafağında ilk modern, ikincisi post modernizmin geç karanlığındaki son post moderndir.