1. dalağını çırparım.
  2. eşşeğin ziki.
  3. babanın düşmanlarını sikeyim.
  4. özel bir küfrüm var sık sık kullanıyorum. teneke, pejmürde, yıkık, ruh, paspas gibi kelimelerin yanı sıra bilumum cinsel organ ve cinsel birleşme şekillerinden besleniyor cümle başlı başına harikulade bir eser.
  5. yalancının evini barkını tahtasını silgisini kuzenini kumasını sevenini sayanını bebeğini gömecini dedesinin yedi ceddini doğurtan ebesini beynini makmunu bahçesini zarkmunu tuttuğu silgisini ciğerini veremini böbreğindeki taşını omuzundaki başını gözündeki yaşını alnındaki daşını sevdiceklerinin hepsini tektek ...................... gondiklesinler mi ? lan!?!?!?!?! (bkz: swf)
  6. varoluşumu değersizleştiren, benlik devimselliğini logosentrik heideggerian marxismle dolayımlarım. *
    sezgi
  7. vasıfsız gerzek (ama böyle dolu dolu gerrrrrzek)
  8. ben işte böyle bir bokiyenim (karadenizli bir annenin inatlaşması)
  9. anan