1. 2 kez lale olduğumdan mütevellit alt sıralarında takıldığım liste.