1. alef.
  2. naif
  3. acaba
  4. barış
  5. meczup
  6. karnıyarık
    badılcan
  7. prototip, söyleyince insana karizma katan bir kelime gibi geliyor bana.
  8. müşkülpesent, mamafih, namütenahi
  9. vizyonsuz