1. 19. yy'da dikkatimizi çeken bir eylemdir. britanya'da daha önceleri herkesin ortak malı olarak düşünülen araziler çiftliklere eklendi. bu çiftlikler ekonomik bakımdan daha rahat olan üst sınıfa verildi. daha doğrusu bu çiftliklerin (zirai faaliyetlerin yapıldığı) etrafına çit çekilerek sahiplenildi. burada tarımını yapan ve hayatını buradan sağlayan köylü kötü etkilendi. köylü, topraksız ve işsiz kaldı ve bundan dolayı göç hareketi başladı (köyden kente göç, sanayi devriminin sosyal sorunları).