1. özellikle psikoz vakalarında - çoğunlukla da şizofreni hastalığında görülen, düşünce akışı bozukluğuna bağlı olarak tutarsız- anlamsız- bağlantısız konuşma.