1. kendisi bazı yerlerde henry dandolo veya henricus dandulus olarakta geçmektedir. 1192 ila 1205 yılları arasında venedik doj’u ve 1202 ile 1204 yılları arasında ise dördüncü haçlı seferinin lideri ünvanını taşımaktadır.

    enrico dandolo, haçlı seferinin i̇stanbul’a yönelmesinde ve i̇stanbul’da bir latin devletinin kurulmasında en etkili kişidir. onun yönetimi ve isteği doğrultusunda haçlılar i̇stanbul’a girmiş, ve daha önce hiç görülmeyen bir yağmaya ve talana başlamışlardır. elbette bu olanların sonucunda venedik, doğu-batı ticaretinin merkezi olan i̇stanbul ve çevresini kontrol altına almış. 1204 yılında ise çok önemli bir merkez olan girit adasını satın almıştır. bütün bunlarlar birlikte venedik devleti ileri zamanlarda daha da güçlenmiştir.

    1205 yılına gelindiğinde 98 yaşında i̇stanbul’da hayata veda etmiştir.
    ttsr