1. equus (1973), toplumsal değerlerin tutarsızlığına ve metafiziksel sınırlamalarına karşı coşkuyu ele alan psikolojik nitelikte bir tiyatro eseridir. savaş sonrası tiyatronun en önemli yapıtlarından kabul edilen bu eserde süregelen toplumsal düzenin kavram-anlam çatışması gözler önüne serilmektedir. 20.yy en önemli oyun yazarlarından olan ingiliz asıllı peter shaffer, eserinde id-super egonun daimi çatışması üzerine odaklamıştır. alışılmadık üslubuyla dikkat çeken shaffer bunu yaparken karakterlerin kendileriyle ve diğer kişilerle yaşadığı sosyo-psikolojik çatışmalarını ayrıca bu durumun ortaya çıkardığı kişilik bölünmesini de açığa çıkartır. karakterlerin olaylar karşısında ortaya çıkan metafiziksel sorgulamaları; normallik, tanrıyla olan bağımız gibi anlam veremedikleri bu durumlar bir süre sonra onları çıkmaza sürükler.