1. toplumsal ahlâk kurallarina uyma becerisini gösterebilme yetisi.

  % 50 aileden, %30 kişisel zeka yolu ile, %20'de çevreden edinilir.
 2. sokrates, platon ve aristo'ya göre mutlu bir yaşamın anahtarı.
  lemur
 3. bir insanda olması gereken ilk özellik. diğerleri zamanla olur.
 4. bir takım filozoflara erdem nedir diye sorsak ne derlerdi?

  sokrates
  `
  ''erdem, ruhun güzelliğidir.''

  voltaire

  ''faniler arasında farkı yaratandır.''

  goethe

  ''yükselme yolunda sürekli bir çaba göstermek; bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek duymadır.''

  spinoza

  ''mutluluğun kendisidir.''

  horaitus

  ''kusurlardan uzaklaşmaya başlamaktır.''
 5. ben bildiğim, içimden geldiği gibi yaşıyorum da çevremden gözlemlediğim ayak bağı. sakındığım, ayağıma gelince bile erdemlilik adına vurmadığım toplara kovalayarak, uğraşarak, didinerek, ıkınıp sıkılarak, kastırarak vuran ya da vurmaya can atan, çalışan o kadar çok insan var ki.

  erdemin, erdemli olmanın erdemli bireyin kendisine hiç bir faydası yoktur. ayak bağıdır anlayacağınız. faydası erdemli bireyin çevresinedir, toplumadır ve hatta insanlığadır.

  üzerlerinde özel bir incelemem yök ama o bir takım filozoflarda da durum imam cemaat ilişkisi şeklindedir. yani "ele verir talkını, kendisi yutar salkımı"

  hadi yine iyisiniz, içinizde az da olsa varsa o 3-5 erdemliye hayatının öğüdünü verdim.