1. cânan aramızda bir adındı,
  şîrin gibi hüsn ü âna unvan,
  bir sahile hem şerefti hem şan,
  çok kerre hayâlimizde cânan
  bir şi'ri hatırlatan kadındı.

  doğmuştu içimde tâ derinden
  yıldızları mâvi bir semânın;
  hazzıyla harâb idim edânın,
  hâlâ mütehayyilim sadânın
  gönlümde kalan akislerinden.

  mevsim iyi, kâinât iyiydi;
  yıldızlar o yanda, biz bu yanda,
  hulyâ gibi hoş geçen zamanda
  sandım ki güzelliğin cihanda
  bir saltanatın güzelliğiydi.

  istanbul'un öyledir bahârı;
  bir aşk oluverdi âşinâlık...
  aylarca hayâl içinde kaldık;
  zannımca erenköyü'nde artık
  görmez felek öyle bir bahârı.