1. aile ister haklı olsun ister haksız; bu baskıyla çocuğa dünyayı dar edebilir.