1. ataerkil toplumlarda eziklik duygusuna kapılan kız çocuklarının , sağlıklı bir ailede bu sorunu atlatamayıp sonraları erkeksi davranma dürtüsüdür. alfred adler'in kişilik kuramında bahsettiği bu durum , bazı zamanlar da dişi kimsenin kadınlığını abartılı kullanarak erkekleri emrine amade etmek yoluyla onlara karşı üstünlük kurma ve öc alma yolunu seçtiği şeklinde görülür.

    kadının cinsel obje olarak ön plana çıkma hastalığı sanırım buradan doğuyor.
    du