1. ermenilerin huzursuzluk çıkardıkları savaş ortamından başka bir yere suriye'ye gönderilmeleridir.

  bide bu duruma soykırım diye hunharca savunan insanlar var.


  nutuk'tan..

  "...

  her yerde gösteriler yapılması için bildirimler yaptığım günden üç gün sonra, harbiye nazırının 31 mayıs 1919 günlü şu telini aldım:

  ingiltere olağanüstü komiserliğinden babıâli'ye bildirilip harbiye nazırlığına gönderilen nota örneği aşağıya çıkarılmıştır:

  bugüne değin gelen raporlardan üçüncü kolordu bölgesinde her zaman görülebilecek haydutluk olaylarından başka bir şey olmadığı bilinmekle birlikte, son notada ileri sürülen olaylar üzerine özel soruşturma yapılarak sonucunun ivedilikle bildirilmesini rica ederim.

  31.5.1919
  harbiye nazırı
  şevket

  örnek

  1- sivas'ın bugünkü durumu ve adı geçen kentte ya da bu kentin yakınında çok sayıda toplanmakta bulunan ermeni sığınıklarının (mültecilerinin) esenliği üzerine en son olarak oldukça kaygı verici haberler aldığımı yüce kişiliğinize bildirmekle övünç duyarım.

  2- bundan dolayı, askeri komutanın görev bölgesi içinde bulunan ermenilerin iyi korunması ve gözetilmesi için elden gelen bütün önlemlerin alınmasını kesin olarak belirten ve herhangi bir öldürme ya da kötü davranış olursa kendisinin doğrudan doğruya sorumlu tutulacağını bildiren bir telin yüksek harbiye nazırlığınca adı geçen komutana ivedilikle çekilmesi yolunda buyruk verilmesini yüce kişiliğinizden rica ederim.

  3- bu yönergeye benzer yönergelerin ilgili sivil yöneticilere de ayrıca gönderilmesini rica ederim.

  4- ülke içindeki düzensizlik üzerine yüce kişiliğinizin haklı olarak ne denli kaygılı bulunduğunu bildiğim için yüce kişiliğinize ayrıca işbu (........) uyulacağı kanısındayım.

  5- söz konusu olan yönergenin gönderilme tarihi üzerine verilecek bilginin beni pek çok sevindireceğini bildiririm.

  sivas vali vekilliğinden aldığım 2 haziran 1919 günlü bir telyazıda da: "bugün albay dömanj (demange) imzasıyla alınan telde izmir'e yunanlıların girişi üzerine aziziye'de hıristiyanların ölümle korkutulduğu öğrenilmiştir. bu ise uygun değildir. size haber veriyorum ki bu durumlar, müttefik askerlerinin ilinize girmesine neden olur, anlamında bildirim yapılmaktadır..." denilmekte idi.

  gerçekte, ne sivas'ta kaygı verici bir durum vardı, ne de hıristiyanlar ölümle korkutulmuştu. sorunu, ulusça yapılmaya başlanılan gösteri toplantılarından kaygılanan ve bunu amaçlarının gerçekleşmesine engel sayan hıristiyan azınlıkların, yabancıların dikkatini çekmek için, bile bile yaydıkları uydurma haberler olarak kabul etmek gerektir. (belge: 22, 23, 24) harbiye nazırlığının nota örneğini içine alan teline verdiğim yanıtı olduğu gibi bilginize sunacağım.


  haberalma 3 haziran 1919
  çok ivedidir.
  sayı 58

  harbiye nazırlığı yüksek katına

  y (yanıt): 2 haziran 1919 şifre:
  sivas ve çevresinde eskiden beri bulunan ermenileri ve daha sonra sığınanları korkutacak hiçbir olay geçmemiştir. ne sivas'ta, ne de çevresinde kaygı verecek hiçbir durum yoktur. herkes sessizce kendi iş ve güçleriyle uğraşmaktadır, bunu kesin olarak bilginize sunar ve inanmanızı dilerim. bu duruma göre, ingiliz notasındaki haberlerin nereden çıktığını benim bilmem gerekir. düşmanın izmir ve manisa'yı ele geçirişiyle ilgili acı haber üzerine müslüman halkın yaptığı ve hıristiyan azınlıklara karşı hiçbir düşmanlık duygusu gütmeyen toplantılardan kimi kişilerin ürkmüş olmaları düşünülebilir. itilâf devletleri, ulusumuzun haklarına ve bağımsızlığına saygılı kaldıkça ulus da yurt dokunulmazlığının kesinliğine güvendikçe, müslüman olmayan halkın korkuya düşmesine hiçbir neden yoktur. bu konuda devlete karşı her türlü sorumluluğu yüklenir ve buna tam olarak güvenilmesini dilerim. ama bağımsızlığı ve ulusal varlığı yok eden ve ulusun yaşamını tehlikeye düşüren işgal, cana kıyması ve her türlü saldırıları gibi, izmir yöresinde görülegelen olayların ve benzerlerinin baş göstermesine karşı ne ulusun coşkusunu ve vicdan sızlamalarını, ne de bundan doğan ulusal gösterileri engelleyip durdurmak için kendimde ve hiç kimsede hiçbir güç göremeyeceğim gibi bu yüzden ortaya çıkacak olayların karşısında da sorumluluk yüklenebilecek ne komutan, ne sivil yönetici, ne de hükümet düşünürüm.


  mustafa kemal

  ..."
 2. buna ermeni soykırımı denilmesi daha dogru olacaktır ancak bu soykırımı yalnızca türklere mal etmek haksızlık olur. bilindiği üzere doğu taraflarında kuzey kürdistan bölgesinde van, muş, bitlis... şehirlerinde özellikle iran sınırında kürtler ve ermeniler yıllarca birlikte yaşamıştır. bu uzun süre birlikte yaşamışlık bir çok aşk ve dostluk efsanesinin dogumuna neden olmustur. bu efsanelerden biri de vanda bulunan akdamar adasının ismini aldigi iddia edilen bir kurt genciyle ermeni kizinin askini anlatan bir hikayesidir.kürtler hayvancılık tarım faaliyetleriyle uğraşırken ermeniler daha çok ticaretle uğraşırlarmis bu yüzden ermeniler kürtlere göre çok daha zengin olurlarmis. dedemden zamanında çok fazla ermeni hikayesi dinledim kendisi ermeni soykırımınin olduğu dönemde küçük olduğu için çok iyi hatırlamaz o yüzden babasının anlattığı hikayelerı anlatırdı. ermenilerin ticarette çok güvenilir olduğunu anlatırdi. o zamanlar köyde kürt ermeni ayırt etmeksizin ölenin ardından beraber yas tutulduğundan sozederdi. ramazan ve bayramlar onların hoş görüsunden sozederdi, kısacası bu güzel birliktelik savaşın çıkmasıyla ve bazı ermenilerin bağımsızlık istemesi üzerine bozulmustur. kürtlerin zayıf noktası olan dinin, devlet tarafından kullanılmasıyla, ermenilerin de milliyetçilik duygularının somurulmesiyle yıllarca süren kardeşlik, düşmanlığa dönüştu. dedemin ve daha yaşlı insanların anlattıklarına göre devletin paralı imamları tarafından yayinlanan bir fetva ile ermenilerin katlı helal sayılmış ve belli bir sayı kadar ( sayının kaç olduğunu hatırlayamadim) ermeni öldürenin cennete gideceği söylenmiştir. ayrıca her öldürülen ermeninin malvarlığı öldüren müslümanin olacaği söylenmiştir. tabi ki ermenilerde bu katliama karşı tepkisiz kamamis, bu topraklarda barinamayacagini anlayan ermeniler kaçarken köyleri yakmistir. bazı zengin ermenilerin kaçarken gömdugu söylenen altınlar yüzünden coğrafya insanlarinin büyük bir kısmı hazine avcisi olmuştur. tarihten ders çıkarmayan yurdum insanı bu olayın üzerinden 100 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen halen aynı yalanlara inanmakta 3 kg makarna ve biraz kömüre sözde dindar insanların ardından suruklenmektedir.

  * van'ın akdamar adasinda geçen efsaneyi merak edenler internetten bulamazlarsa mesaj atabilirler.
 3. hikayesi dededen dedeye değişen göç.

  tarih açısından "ermeni mezalimi" olarak adlandırılması daha doğru olacaktır. insanların ermeni çetelerinin baskınlardan kaçarak gece vakti sandallarla van gölüne açıldıklarını dinledim ben bir dedemden. öteki dedemin ailesi dayanamamış, konyaya kadar göç etmişler.

  van'da üniversite kampüsüne yakın bir tabela görürsünüz "zeve şehitliği" diye. merak edenler açıp tarihini okuyabilirler. 7 köyden 2500 insanın (türk ve müslüman) katledilişini, toplu mezarın bulunuşunu bilimin, tarihin ışığında değerlendirebilirler. mitlerin değil.

  zehirlenmiş kafaların yersiz hezeyanları değil mi zaten insanları bu derece birbirine düşüren?
  merc