erol güngör

Kimdir?

1938 yılında kırşehir'de doğdu. ilk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. i.ü. hukuk fakültesi'nde bir süre okuduktan sonra i.ü., edebiyat fakültesi'ne geçerek felsefe bölümü'nü bitirdi (1961). prof. dr. mümtaz turhan'ın yanında sosyal psikoloji asistanı oldu. 1965'te doktorasını verdi. iki yıl abd'de colorado üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. 1971'de doçentliğe, 1978'de profesörlüğe yükseldi. 1982'de konya selçuk üniversitesi rektörlüğü'ne getirildi. 1982 temmuz ayında selçuk üniversitesi rektörlüğü'ne tayin edildi. 24 nisan 1983 tarihinde istanbul'da vefat etti.

eserleri:

ahlak psikolojisi ve sosyal ahlak

bu eser, prof. dr. erol güngör'ün "ahlâk psikolojisi" (1974) ve "sosyal ahlâk" (1975) konularında kaleme aldığı, bu güne kadar yayınlanmamış iki eserinden meydana getirilmiştir.

islamin bugünkü meseleleri

20. asrın ikinci yarısında görülen islâm uyanışı dünyanın büyük ilgisini çekmektedir. bütün islâm dünyasını incelemekle beraber, türkiye'ye ağırlık vermiştir.

islam tasavvufunun meseleleri

erol güngör bu eserinde, sosyal ilimci gözüyle islâm dünyasının tasavvufî meselelerini ele almaktadır.

türk kültürü ve milliyetçilik

yazar bu eserinde milliyetçilik ile türk kültürü arasındaki münasebetlere sosyal-psikoloji açısından bakmaktadır.

kültür değişmesi ve milliyetçilik

bu eserde kültür değişmeleri, zihniyetimizde meydana gelen değişmeler ve milliyetçilik meseleleri arasındaki ilgiler üzerinde durulmuştur.

dünden bugüne

milliyetçilik fikirlerinin temel kaynakları olan tarih ve kültür meselelerini, sosyal ilimci gözüyle, tahlil etmekte ve okuyucunun meselelere bakış açısı kazanmasını sağlamaktadır.

tarihte türkler

bu eser sosyal ilimci gözüyle türk tarihinin başlangıcsından günümüze bir tesbitidir.

sosyal meseleler ve aydinlar

erol güngör'ün ortadoğu ve millet gazetelerinde neşredilenlerin haricindeki makalelerinin toplanmasıyla meydana getirilmiştir.

dünyayi değiştiren kitaplar

bu kitap batı dünyasının -ve dolayısıyla bütün dünyanın- bugünkü halini almasında büyüktesirleri olmuş bulunan on altı eseri asıllarından ve bütünüyle okuma imkanı bulamayanlar için tertiplenmiştir.

bati düşüncesindeki büyük değişme

bu eserde avrupa düşüncesinde 1680-1715 tarihleri arasında yer alan köklü değişmesinin hikâyesini anlatıyor.
  1. genç yaşta hayata veda etmiş milliyetçi mütefekkir.
    tam bir entelektüel.
    günümüz milliyetçi takımının erol güngör ve düşünceleriyle pek ilgilenmediği kanısındayım.
    "türk kültürü ve milliyetçilik" kitabı altı çizile çizile eskitilecek bir kitaptır.