• youreads puanı (10.00)
 1. aşık sümmani'nin torunun dört kıtasını yorumladığı can alıcı türkü
  tamamı güzel olmakla birlikte iki, üç ve yedinci kıtası diyorum....
  sanırım tamamı 8 kıta olan türkü, tamamını bırakıyorum buraya

  ervah-ı ezelde levh-i kalemde
  bu benim bahtımı kara yazdılar
  gönül perişandır devr-i âlemde
  bir günümü yüz bin zara yazdılar

  bulamadım şâd zülfün irâdesini
  çekerim bu gamın ziyâdesini
  herkes dosta verdi ifâdesini
  benimkini rûzigâra yazdılar

  aşk benimle eyler dâim kalmakal
  daha sabretmeye kalmadı mecâl
  derdim taksimdâra kıldım arzuhâl
  dedi ki öz bahtın kara yazdılar

  gönül gülşenimde hâr oldu deyi
  hasretlik cismimde var oldu deyi
  sevdiğim sevdiğin pir oldu deyi
  erbâb-ı garezler yâre yazdılar

  dünyayı sevenler veli değildir
  canı terkedenler deli değildir
  insanoğlu gamdan hali değildir
  her birini bir efkara yazdılar

  nedir bu sevdanın nihayetinde
  yadlar gezer yarin vilayetinde
  herkes diyarında muhabbetinde
  bilmem bizi ne civara yazdılar

  kadrimi bilmeze eyledim minnet
  derdimi artıran görmesin cennet
  sarraflar verdiler yâre bin kıymet
  benim kıymetimi nere yazdılar

  döner mi kavlinden sıktı sadıklar
  dost ile dost olur bağrı yanıklar
  aşk kaydına geçti bunca âşıklar
  sümmâni’yi bir kenara yazdılar