1. plaka kodu 24 olan ilimiz.
    saba
  2. doğu anadolu bölgesi'nin karadeniz ve iç anadolu bölgelerine komşu olan kuzeybatı ucunda yer alan 24 plaka kodlu ildir. kuzey kesimindeki topraklarının bir kısmı karadeniz bölgesi'nde yer alır. etrafı dağlarla kuşatılmış erzincan ili, arkeoloji çalışmalarına göre ilk yerleşimin tunç devri'nde başladığı eski bir yerleşgedir. eski kaynaklardan ilin geçmişine bakıldığında, buradaki yerleşim yerlerinin son bin yıl içinde tam on kez depremlerle yerle bir olup tekrar kurulduğu görülür. birinci derece deprem kuşaklarından biri üzerindedir. ekonomik olanaklarının yetersizliği nedeniyle, türkiye'nin göç veren illerindendir.

    oldukça engebeli bir bölgede bulunan erzincan ilinin çevresindeki illerle olan doğal sınırlarını doğuda palandöken, güneyde munzur, batıda köse, kuzeyde de otlukbeli ve esence dağları oluşturur. erzincan kentinin kuzeydoğusunda yükselen esence dağı'nın 3.550 metrelik keşiş doruğu, ilin en yüksek noktasıdır. kentin güneyinde yükselen 3.463 metrelik mercan dağı da diğer önemli yükseltisidir.

    erzincan ili, jeolojik oluşumu bakımından yeraltındaki sıkışmalarla kıvrılarak yükselen munzur ve esence dağları arasındaki bir çöküntü alanıdır. erzincan, tercan, erzurum, pasinler, ığdır çöküntü alanı dizisinin batı kesimini oluşturan erzincan ovası ve tercan ovası, kuzeyde ve güneyde bazı fay kırıklarıyla sınırlanır. sansa adı verilen bir boğaz tarafından birbirine bağlanan bu ovaları, fırat nehri'nin bir kolu olan karasu ırmağı sular. fay kırıklarının olduğu yerlerden de ılıca ve maden suları yüzeye çıkmaktadır.

    yörede sürdürülen geleneksel zanaatler dokumacılık ve bakır süslemeciliğidir. bakır eşya yapımı ise eskisi kadar yaygın değildir. ilin güneybatısındaki kemaliye ilçesi halılarıyla ünlüdür. endüstriyel anlamda gelişmiş bir il değildir, ama ilin en büyük kenti ve merkezi olan erzincan'ın dinamik bir küçük sanayisi vardır. il topraklarında varlığı saptanan yeraltı kaynakları, demir, manganez, krom, linyit ve kayatuzu yataklarıdır.