1. tanpınar'ın zannımca en yetkin şiiri.

  bu yekpâre akış, durgun, derinden...
  her aynada yalnız kendi görünen
  bu yüz ve şifasız hüznü eşyanın
  kendi cevherinde mahpus bir ânın
  dağıttığı dünya hep yaprak yaprak,
  dalgın, unutulmuş sesleri uzak
  bir uykudan bana tekrar dönenler,
  içimde, dışımda hep aynı çember!
  bin elmas parıltı oyun ve halka
  küçük ve hiç değişmez dalgalarla
  bende bana meçhul akşamlar yoklar!
  gülen ve gömülen gölge ufuklar
  acayip davetlerin rüzgârında
  her lâhza yine kendi sularında!...

  uzakta, aya çok yakın bir yerde,
  çılgın ve muhteşem harabelerde,
  büyük sükûtların fırtınası var.
  mermer duvarlarda kırılmış sazlar,
  çok genç uçuşunda ve hangi haşin
  yıldıza gülerek çarptığı için
  alnında bir siyah nokta geceden
  kovulanlar ışık bahçelerinden,
  bütün ayrılıklar hepsi orada
  bu çıplak, ümitsiz ve saf duada.
  ve bir kadın beyaz, sakin, büyülü
  göğsünde kanıyan bir zaman gülü
  mahzun bakışlarla dinler derinde
  olup olmamanın eşiklerinde.

  garip telâşını, binlerce fecrin
  ocağında nezir güvercinlerin
  hülyâm o kıvılcım ve kül yağmuru
  çırpınır bu beyaz mahşere doğru!
  ey hiç şaşmayan göz, büyük atmaca
  gölgesi güneşin üstünde uçan
  dişi kuyruğunda ebedî’ yılan,
  ve üstüste rüyâ!
  bir ses yavaşça,
  bir ses, bin uykudan mahmur ve zengin
  zümrüt usaresi maviliklerin
  suların üstünde arar kendini
  yoklar, ömrün bütün sahillerini
  çizgiler silinir, ufuk bir beyaz
  çin kâsesi olur, toprak, yosun, saz
  hep birden tutuşur, nârin kemerler
  alevden sütunlar, altın, mücevher,
  ah bu çılgın yağma...orman çatırdar
  ve çıplak aynası ufkun tekrarlar
  büyük masalını aydınlıkların.

  elele bir oyun bugün ve yarın
  bütün pınarlara koştum cevap yok
  tekrar bana döndü her attığım ok
  her çığlık önümde tutuştu, yandı
  tahtayı kurt oydu, taş yosunlandı,
  yabanî’ otlarla örtüldü duvar...
  ilhamlı çehresi hilkatin sular
  kaç kere değişti önümde böyle,
  birbiri ardınca gün ve mevsimle...
  ve kaç kere bahar güldü derinde
  güllerin kanıyan bekâretinde
  taze gülüşüyle toprağın suyun...
  tılsımlı kadehi her susuzluğun
  ey şafaktan, sırdan, arzudan hayâl
  yıldızların bize ördüğü masal
  kaç kere yarattım tenhada seni
  beyaz kollarını, sıcak buseni...
  bakışın, gülüşün, neş'en ve hüznün
  ay altında bir gül nağmesi yüzün...

  evet çok bekledim, kaç kere hazan,
  dinç atlar koşturdu boş ufuklardan
  yeleler alevli, ağız köpüklü,
  bulutlar bir kanlı hiddetle yüklü
  geçtikçe batıya doğru önümden
  zâlim ümitlerle ürperirdim ben,
  duyardım her an uzlette bir yeni
  âlemin yıkılıp devrildiğini
  çılgın mahşerinde ses ve renklerin...
  benden sor sırrını mesafelerin
  benden sor ve benden dinle akşamı...
  rabbim bu sonsuzluk ve onun tadı...

  bir ses yavaşça der, bırak yalvarsın,
  hayat bu kapıda...ne çıkar varsın,
  nakışlar gülmesin beyaz taşında
  ölüme benzeyen bu susuzluğun
  çağlayan hayâller yeter başında...
  bir fikir, bir şekil dalında olgun
  bu ağır sallanan hazan meyvası,
  gurbet, mendillerin çırpınan yası,
  yüzler ki bir uzak müjdeye benzer,
  her türlü ışığa kapanmış gözler,
  her şey, hepsi, gülen, susan, kamaşan
  rengiyle toplanır bende ve akşam
  rüzgârla tarümar, mevsimle sarhoş
  gelir ta kalbimde düğümlenir...
  -boş...
  boş ve ümitsizdir akşamın hüznü
  bu tenha çeşmede bir an yüzünü
  seyredenler altın sazlar içinde
  ruh muammasının ürperişinde
  kaybolmuş sanırlar kendilerini...
  bırak bu tesadüf bahçelerini...
  hakikat çok uzak, karanlık, derin
  bir dille konuşur, büyük köklerin
  toprakla ezelden karışmış dili!
  geceyle ölümdür asıl sevgili
  bu ikiz aynada toplanır yollar
  karanlık yaratır, ölüm tamamlar.
  kaçalım seninle biz de geceye
  ölümün kardeşi saf düşünceye...
  yeter büyüsüne aldandığımız
  güneşin...biraz da yalnızlığımız
  kendi aynasında gülsün, gerinsin
  güvercin topuklu sükût gezinsin.