1. herkes allah'ın 99 ismi olduğunu söylüyor. fakat bunlar isim değil sıfattır. mesela:

    er-rahmân: "dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
    er-rahman: "ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
    el-melik: "mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
    el-kuddûs: "her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."

    bu kelimeler allah'ı insanlara anlatmak için kullanılmış.