1. bağlı olan, tabi olan, bir kimsenin emri altında olan, hamisi olan anlamlarıma gelir.