1. -genellikle- doğal koşullar altında hayvan davranışlarının incelendiği bir bilim dalıdır. bu disiplinde hayvan davranışlarının evrimleriyle doğru orantılı olarak adaptasyon sürecine girdiği varsayılır.

    charles darwin bu alanın en bilindik isimlerinden birisi olarak tanımlanabilecekken, universe 25 de (nam-ı diğer behavioral sink) en bilindik deneylerinden birisidir.