1. greklerin tyrrhenler, romanların tusciler dediği denizci kavim. gizemli de bir topluluk. m.ö. 10. yüzyıldan sonra italya'ya göçtükleri söyleniyor. herodot yerli halk dese de kuzey alpler'den ya da küçük asya'dan lydia sahil yolunu takip ederek geldikleri üzerinde durulur. arkeolojik olarak; ölü gömme adetleri, maden işleme teknikleri, kuş uçuşu ve hayvan bağırsaklarından fal bakma inançları ve dilleri küçük asya'ya yaklaştırır. egedeki lemnos adasında bulunan mezar steli de etrüsklerin burada yaşadığına kanıt olarak kabul edilir.
    sezgi
  2. köleleri kurban etme ritüelleri bulunan halk.

    tanrıların yardımını alabilmek için yaparlarmış bunu.
  3. çoğu tarihi araştırmada; anadolu ve çevresinden göç ettikten sonra gene bu bölgede var olan site devleti tecrübelerinden dolayı sahip oldukları toplumsal gelişkinlik seviyeleri sayesinde henüz klan örgütlenme aşamasında olan topluluklara* üstünlük sağlayarak roma devletinin temellerini atan halk olarak olarak geçmektedir.

    klan seviyesinin üstündeki toplu yaşama geçişin bilgisini ve pratiğini anadolu'dan* roma'ya taşımışlardır.