1. yakın bir çevirisi "saadet" olacaktır fakat yine de tam olarak anlamını karşılamaz. platon ve sokrates'in de üzerine düşündüğü kavram aristoteles için insanın ulaşabileceği en üst, asli mutluluktur. aristoteles nikhomakhos'a etik kitabında eudaimonia'ya ulaşmanın yolları üzerine akıl yürütmüştür.
  2. eski yunanca'dan gelmiştir, eudaimonikos çıkışlıdır (eu ve daimon). net bir çevirisi olmasa da mutluluğa elverişli, soyut mutluluk, mutluluğa yakın gibi anlamları içerir. hatta bazı çevirilerde mutluluk yerine esen kelimesi kullanılır.