1. içsel veya dışsal bir uyarana karşı vücudun verdiği pozitif tepki. (bkz: gaz)