• youreads puanı (5.71)
 1. êvar e ro dereng e ------------------------------- akşamdır, vakit geçtir
  hara lila hara lila lila ------------------------------- hara lila
  sî xwar bû ser kereng e ------------------------------- gölge çekildi kengerlerin üstüne
  hara lila hara lila hara lila lila ------------------------------- hara lila
  xulama bejna şeng e ------------------------------- kurbandır o ince bele
  hara lila hara lila hara lila lila ------------------------------- hara lilla

  êvar e ro li esir ------------------------------- akşamdır, vakit ikindidir
  sî xwar bû li ser kesir ------------------------------- gölge eğildi kesir'in (bir ot) üstüne
  xulama çavên hêsir ------------------------------- kurbandır o yaşlı gözlere
  hara lila hara lila hara lila lila ------------------------------- hara lilla

  êvar e ro li ava ------------------------------- akşamdır güneş batmak üzeredir
  sî xwar bu ser delava ------------------------------- gölge eğildi akarsuların üstüne
  xulama bejn zirava ------------------------------- kurbanım o ince belliye
  hara lila hara lila hara lila lila ------------------------------- hara lilla