1. bu öneriyi gerçekleşecek kabul edersek tüm alt kategorilendirmemizin de mutlaka değişmesi gerekir kanımca
  2. evreni evren olmaktan çıkaracağı için hepi topu bir yanılsama hizmeti sunmaktan ibaret olacaktır. evrenin mahiyeti basliklardaki sonsuzca minik, küçük yok olmakta olan yorumcukların aralarındaki diferansiyel ilişkilerin toplamı ise başlık olan evren bu ilişkilere haiz olan evren bilgisinden ilişki düzeyine inmiş olacaktır. bu durumda yeni bir ilişkilere haiz evren başlık olmuş evreni kuşatır. yani burada z ilişkisi a yorumcuğu ile b yorumcuğu toplamı olmaktan çok sonsuz küçük a yorumcuğu ile sonsuz küçük b yorumcuğu arasindaki oransal ilişki olacak ve bu diferansiyel ilişkiyi sembolize eden z yorumcukların dışında bir mefhuma dönüşecek. dolayısıyla başlık olan evren ancak a ve b yorumcuğunun aritmetik toplamını içermekle sınırlı hale gelecektir. z diye tanımladiğımız mefhum dışarıda kalacaktır. bu dışarı yeni evrenimiz olur ve bu sonsuzca böyle devam eder. leibniz'i sevgiyle anıyoruz.
    abi