1. var olancak olan antiloptur.

    evrenin sonundaki restorantta, yaşamış her organik canlının sonsuz kere var olma ihtimali vardır. sonsuz kere var olabilme ihtimali arasında, bir antilop, sonsuz kere bir tercihte bulunabileceğinden; evrenin sonunu erol usta tostu eşliğinde seyreden bir antilop mutlaka var olacaktırmıştırlar.