1. ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların ehil olmayanlardan gizlenerek, bir üstad tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir. çoğunlukla ezoterik yani ezoterizm ile ilgili veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır.

    ezoterizm (içe yönelik anlam/ileti), asıl olarak belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış felsefî öğretilerdir. bu öğretiler herkes tarafından bilinen egzoterik (dışa dönük anlam/ileti) öğretiler değil, tam tersine belirli kişilerin aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı öğretilerdir. diğer anlamı ise içsel, tinsel farkındalığa sebep olan, mistisizm ile eşanlamlı kabul edilen önemli ve kesin bilgilerdir. ayrıca ezoterizm geniş, farklı öğreti ve pratik yelpazesine sahip olan bir akımdır.
    (vikipedi)
  2. genelde mistik ve metafizik olmasının yanı sıra pozitif, rasyonel, bilimsel bilgilerinde gizlice belli bir zümre tarafından şifrelenerek sadece o zümreye ait kişiler tarafından anlaşılacak şekilde, anlatılması, birbirlerine aktarılması ve göz önünde dahi olsa diğer şahısların bunu anlamasını hedefleyen öğreti ya da teknik.
    (bkz: gizemcilik) (bkz: inisiyasyon)
    en yaygın ve ilk olarak eski mısır rahipleri tarafından kullanılırdı. mısır rahipleri krallık erkanından tutun, halkın en alt sınıfına kadar toplumda gerek korkulan, gerekse saygı duyulan mistik ve büyücülük kimliklerini ezoterizme borçlulardır. aslında mısır rahiplerinin tek uğraşları metafizik ve büyücülük değildir aynı zamanda bilimsel nitelikteki o dönemin ve hatta bu dönemin insanlarının kavrayamayacağı kadar derin bilgileri bir gizem olarak sadece rahip sınıfı arasında paylaşırlar, birbirlerine aktarırlardı. insanlar kendilerinin bilmedikleri, kendilerine alışık gelmeyen olgular karşısında doğa üstü olduğunu düşündükeri için çekinir, korkar ve saygı duyarlar. halbuki eğer bu gayet rasyonel olan öğretiler insanlara anlatılsa ve aktarılsa bundan korkmaz hatta basite indirgerler bu durumda bu bilgiyi veren şahıslarında, değeri ve sosyal statüleri aynı oranda nazarlarında oldukça azalır. bu sebeple rahipler sosyal statülerini kaybetmemek için bu tekniği kullanırlar.