• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (8.00)
faşizm ve diktatörlük - nicos poulantzas
poulantzas, faşizm ve diktatörlük’te iii. enternasyonal’in özellikle faşizm karşısında düştüğü saf ekonomizmi eleştirir.

poulantzas’ın dikkat çektiği nokta iktidar, kapitalist devlet tarzının aldığı biçimler, bu biçimler altında şekillenen rejimler, bu rejimler içindeki devlet personeli (bürokrasi) ve elitlerin egemen sınıflarla kurdukları ilişkilerin çok katmanlı doğasıdır. onun için faşizm “kapitalist devletin özel bir rejim biçimi”dir ve poulantzas daha önce bu kadar kapsamlı ele alınmamış bir eksen üzerindeki tartışmasıyla faşizmin temel karakteristiklerini ortaya koymaya çalışır.

faşizm ve diktatörlük bu çabanın, bu çok katmanlı çözümleme çabasının alman ve italyan tipi faşizm örnekleri üzerinden ele alınmasıdır. poulantzas tarihsel süreç içerisinde alman ve italyan faşizmlerinin birleştikleri ve ayrıldıkları noktalara dikkat çeker ve bu benzerlik ve farklılıkların tarihsel doğasına ilgi gösterir. devlet bürokrasisi içinde şekillenen faşist rejimin ve bu rejimin sınıflarla kurduğu ilişkinin ele alınması faşizm ve diktatörlük’ün önemli özelliğidir.
 1. marksist literatürün yapısalcı kanadının önde gelen temsilcilerinden biri olarak görülen nicos poulantzas'ın kitabı.

  kitap genel olarak faşizm ve diktatörlüklerin ortaya çıkışının sadece ekonomik nedenlerle anlaşılamayacağına, ekonomik altyapının üst yapıyla eklemlendiğinde nedenlerin anlamlaştırılabileceğine ilişkin kendi içerisinde tutarlı bir analizi sunar.

  poulantzas bu analizini yaparken kendi teorisinin ve marksizmin anahtar kavramlarını ele alır. söz konusu toplumsal dinamiklere yön veren aktörler özellikle almanya, italya, sscb üzerinde somutlaştırılır. ayrıca devletin göreli özerkliğine ilişkin dikkat çekici önermelerde kitapta yer almaktadır.
  ozee