1. islam felsefesi içinde (bkz: kindi) , (bkz: farabi) , (bkz: ibni sina) , (bkz: ibni tufeyl) , (bkz: ibni rüşd) gibi filozoflar tarafından benimsenen ekol. (bkz: mutezile) temsilcileri bu ekolün temellerini sağlamlaştırmıştır ve kaderciliğe karşı aklı ortaya koymuşlardır. bu gruba (bkz: gazali) tarafından da sağlam vuruşlar yapılmıştır. şahsi kanaatim bu grup islam'ın anlaşılmasında olmazsa olmazlardandır.