1. klasik türküler bestekârı, piyanist, org çalgıcısı ve orkestra şefi