• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
felsefe konuşmaları - denis diderot
diderot, felsefe konulu diyaloglarında, canlı, eğlendirici, edebi bir anlatışla, maddeci felsefeyi, yeni bilimsel buluşların ışığı altında ele alıp derinleştiriyor ve yeniden formülleştiriyor.insan sürekli bir değişme içinde bulunan evrenin bir halkasından başka bir şey değildir ve hayvanlık halinin üstünde geçici bir aşamayı temsil eder. hayvan da, insan da ortak bir köke dayanırlar: fiziksel duyarlılık. evrenin en genel yasası, zorunluluk yasasıdır. canlı türlerinin gelişmesi ve yok olması bu yasaya bağlıdır. ama, evrendeki bu zorunluluk, zaman içinde bütün oluş imkanlarını deneyen dinamik bir zorunluluktur. (idefix'ten alıntıdır)
  1. denis diderot'un felsefi diyaloglar içeren kitabıdır. zamanının ilerisinde görüşler bu kitapta kendisine yer bulmuştur.