1. söylenişi zor olduğu için türkiye'de gelişemeyen akım.

    (bkz: edmund husserl) 'ın fenomen kavramından yola çıkan akımdır. ona göre fenomen varlıkların "bireysel, toplumsal, duyusal, bilimsel veya dinsel" her türlü önbilgiyi yok sayarak sadece düşünce ile kavranan halleri, yani asıl varlıklar ve özleri. pozitivizm'de duyusal algılayış ön planda iken burada sadece düşünce yoluyla kavrama var. yani varlığın rengi, kokusu, dokunaklığı gibi konuları algı dışında bırakınca ortada sadece o varlık ne ise o kalır. öz varlığı varlık haline getiren, onu o yapan şeydir. zihinsel yolla kavranır.

    fenomen düşünce yoluyla görülenlerin özüdür. algıları sınırlı olan insan tarafından zihinde oluşturulan varlıktır.

    edmund husserl'a göre "bilinç, devinim ve nesnesine yönelim içinde bulunan bir varlıktır. bu nedenle bilinç, sadece bir ses ya da bir renk gibi duyusal özellikleri kavramakla yetinmez, aynı zamanda nesnelerin saf anlamlarını ve mantıksal özlerini de kavrayabilir."

    örnek vermek gerekirse insan dediğimizde aklımızda beliren şey kadın, erkek, yaşlı, genç, bebek, buğday tenli, beyaz tenli falan bir şey değildir. sadece "insan özü"'dür. işte fenomen böyle bir şey.
    abi