1. defnedilmiş cesedin postmortem muayene için mezardan çıkarılmasıdır. cmk yasasının 87. madde 4. fıkrası gereğince mahkeme ve savcılık kararına göre yapılır.

    ceset yeni ise parça alınması ve cesedin incelenmesi otopsi gibi yapılır. cesette ileri derecede kokuşma, yumuşak dokularda kayıp varsa yalnızca gerekli olan organlar ve kemikler incelenir. cesetten toksikolojik inceleme yapılacaksa cesedin kefeninden, cesedin toprağa değdiği yerdeki topraktan, 4 metre uzağındaki topraktan ve tabuttan örnekler alınır.

    mezarda biriken toksik gazlar işlemi yapanları bayıltabileceği için mezara hemen girilmez. mezar havalandırılır. bu işlemler yapılırken, cesedin görüntüleri kayda alınır.