• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.00)
filolojinin oluşumu - süheyla bayrav
“filolojinin birinci amacı, okunup anlaşılmasında güçlük duyulan metinleri açıklamak, onları canlı tutabilmek için gereken çabaları göstermektir.metni açıklamak, anlaşılmasını engelleyen her türlü zorluğu ortadan kaldırmak olduğuna göre, yapılacak işler çeşitlidir. (...) zorluk bir kelimenin anlamından ya da cümlenin yapısından gelebilir. o zaman dilbilimi. filologa yol gösterir. ama, metinde, unutulmuş törelere, iyi bilinmeyen felsefe akımlarına, inançlara, tarih olaylarına, kanunlara telmihler bulunuyorsa, yardım sosyoloji, felsefe, din tarihi, tarih, hukuk vb. bilim kollarından gelecektir.” yaklaşımıyla dili öteki bilim dallarıyla olan etkileşimini göz önünde bulundurarak hazırlamış prof. dr. süheyla bayrav filolojinin oluşumu’nu.
filolojinin tarihsel gelişim içindeki yerini ve önemini belirleyen bayrav, filolojinin çeşitli alanlarını irdeleyerek retorik, sözlük, gramer, eleştiri, göstergebilim vb. konuları da araştırmasına katmış, böylelikle dil üzerine oldukça geniş bir yelpaze çizerek, okuruna bütüncül bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamıştır.
 1. filolojide türkiye'nin en yetkin ismi bayrav'ın filolojiye giriş yapmak için uygun olan kitabı. filolojiyi anlaşılır bir biçimde, konuyu dağıtmadan ve ana hatlarıyla anlatıyor. filolojinin kullanım alanları, gelişimi, filolojinin malzemesini güzel bir tarihsel süzgeçten geçiriyor. kitapta kullanılan terimler okumayı aksatmıyor. herkes için bir giriş olabilir bu kitap.

  bayrav filolojiye giden yoldaki hemen hemen her konuya, değişime değinmiş. yazı, kağıt, kitap, çeviri, gramer, medeniyetle birlikte oluşan değişimler gibi her gelişmeye yer vererek zemin hazırlıyor. bu kitap için batı merkezli yakıştırması yaparak absürt bir yorumda bulunanlar da var. ama üzgünüm filoloji batıda geliştiği için böyle bir araştırma yapılabilirdi. ama çalışma sadece kıta avrupasını kapsamıyor. ispanya'daki araplardan, doğudaki aristoteles hayranı araplara pek çok doğu medeniyetine de değiniyor. katkısı bulunan tüm devir ve medeniyetleri kitaba dahil etmiş.

  kitap multilingual yayınevinden çıkmış. ismini okurken duydum ilk kez. dilbilimle alakalı çok iyi bir serisi var. ismi duyulmadığı için ıskalanan yayınevlerinden. çok komik fiyatlara bu kadar iyi kitaplar basması büyük şans.
  sezgi