1. organizmaların doğdukları yerde kalma veya doğdukları yere geri dönme eğilimi. bu tanım daha sonradan genişletilmiş ve bireyin doğum yeri olmamasına rağmen belli bir bölgede kalma veya oraya geri dönme eğilimleri de filopatri kapsamında değerlendirilmiştir.
    örneğin şempanze dişileri soy içi üremeyi engellemek için doğdukları topluluktan ayrılıp komşu topluluklara göç ederken,erkek şempanzeler doğdukları topluluktan ayrılmaz.erkek şempanzelerdeki bu durum filopatri kapsamında incelenir.