1. u harfi biçiminde bükülmüş betonarme demirine verilen addır.