1. türkiye sahillerinde hava ve deniz olaylarının gözlemlenmesi sonucunda oluşturulmuş takvimdir.

  02 ocak fırtına (3 gün)

  08 ocak zemheri fırtınasının başlaması (zorlu kış şartları)

  12 ocak fırtına (2 gün)

  14 ocak karancalos fırtınası (kış cini)

  17 ocak fırtına (2 gün)

  23 ocak fırtına

  25 ocak kış şiddeti fırtınası

  28 ocak ayandon fırtınası (2 gün) ( sinop’un ayancık ilçesine bağlı yeni adı

  ile hamamlı köyü mevkii, 1800 lü yıllarda kışın gemilerin fırtınalı

  tabiatı nedeniyle yanaşamadığı eski bir liman)

  30 ocak zemherinin sonu

  31 ocak balık fırtınası (balıkların karadeniz’den marmara denizine geçtiği tarih)

  01 şubat hamsi fırtınası (hamsinin bol ve olgun olduğu dönem)

  04 şubat fırtına (3 gün)

  10 şubat fırtına (3 gün)

  13 şubat fırtına

  20 şubat 1.cemrenin düşmesi (havaya)

  23 şubat fırtına (2 gün)

  27 şubat 2. cemrenin düşmesi (suya)

  01 mart fırtına

  06 mart 3.cemrenin düşmesi (toprağa)

  11 mart berdül’aczin başlaması, kocakarı soğukları (daha çok yaşlıların

  etkilendiği kemikleri sızlatan görece soğuklar)

  12 mart hüsun fırtınası ( tabiatı mülayim olan)

  15 mart fırtına

  17 mart bardül’aczin sonu

  23 mart koz kavuran fırtınası (2 gün) (kuzey ege ve marmara’nın batı

  kesiminde etkili olan lodos fırtınası)

  26 mart çaylak fırtınası (kış sonunda veya başında olan öncü/artcı fırtına)

  29 mart fırtına

  30 mart fırtına (3 dokuzların ikincisi)

  08 nisan kırlangıç fırtınası (2 gün) (kırlangıçların anadoluya geliş zamanı)

  09 nisan fırtına (3 dokuzların üçüncüsü)

  11 nisan fırtına (2 gün)

  16 nisan kuğu fırtınası (3 gün) (sayılı sert fırtınalardan birisi)

  21 nisan sitte-i sevr’in başı (güneşin sevr burcunda girdiği dönem)

  26 nisan sitte-i sevr’in sonu (güneşin sevr burcundan çıktığı dönem)

  29 nisan fırtına (3 gün)

  04 mayis çiçek fırtınası (bitkilerin çiçek açtığı dönem)

  07 mayis fırtına (2 gün) doğu rüzgarları dönemi

  11 mayis mevsimsiz soğuklar (3 gün)

  17 mayis filizkıran fırtınası (bitki filizlerinin kırıldığı yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)

  19 mayis kokulya fırtınası (2 gün) (ipek böceğinin kozası, koza örme zamanı)

  21 mayis ülker fırtınası (ülker takım yıldızı)

  30 mayis kabak meltemi (2 gün) (yaz sıcakların başlama dönemi)

  31 mayis bevarih rüzgarlarının başlaması (şiddetli sıcak ve rüzgarlar-samyeli)  02 haziran fırtına

  03 haziran filiz koparan fırtınası (3 gün) (yaklaşık 8 şiddetinde fırtına)

  10 haziran ülker doğumu fırtınası (3 gün) (üty nın boğa burcunda görülmesi)

  22 haziran fırtına

  23 haziran gün dönümü fırtınası (güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/yaz)

  27 haziran kızıl erik fırtınası (2 gün) (avrupa eriği sınıfında çiçek açma dönemi)  01 temmuz yaprak fırtınası (tüm bitkilerin yapraklandığı yeşil dönem)

  03 temmuz sam yelleri (sıcak rüzgarlar)

  06 temmuz fırtına (2 gün)

  09 temmuz çark dönümü fırtınası (3 gün)

  10 temmuz bevarih rüzgarlarının sonu (şiddetli sıcak ve rüzgarların sonu)

  11 temmuz fırtına (2 gün)

  16 temmuz fırtına (2 gün)

  18 temmuz sıcakların artması

  20 temmuz gün dönümü fırtınası (güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/yaz)

  25 temmuz fırtına (2 gün)

  30 temmuz kızıl erik fırtınası (avrupa eriği sınıfında meyve verme dönemi)

  03 ağustos doğumgünü fırtınası (marmarada yavru doğumlarının arttığı dönem)

  14 ağustos fırtına

  17 ağustos fırtına

  19 ağustos fırtına

  20 ağustos fırtına (2 gün)

  23 ağustos sam yellerinin sonu (sıcak rüzgarların sonu)  02 eylül mihrican fırtınası(sonbaharın başlangıç dönemi)

  07 eylül bıldırcın geçimi fırtınası(poyraz rüzgarları ile karadenize göç)

  13 eylül çaylak fırtınas (kış sonunda veya başında olan öncü/artcı fırtına)

  19 eylül fırtına

  25 eylül fırtına

  28 eylül kestane karası fırtınası (marmarada balığın bollaştığı dönem)

  30 eylül turna geçimi fırtınası (turnaların göç zamanı)  03 ekim kuş geçimi fırtınası (anadoludaki son kuşların göç etmek dönemi)

  04 ekim koç katımı fırtınası (sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman)

  09 ekim yaprak dökümü fırtınası (doğanın yaprak dökerek kışa hazırlanma dönemi)

  14 ekim meryemana fırtınası (gökgürülü ve şimşekli, yağış düşüren fırtınalar)

  17 ekim kırlangıç fırtınası (kırlangıçların anadoludan göç zamanı)

  18 ekim koz kavuran fırtınası (kuzey ege ve marmaranın batısındaki lodos

  fırtınası)

  21 ekim bağ bozumu fırtınası (bağlardaki üzümlerin toplanma dönemi)

  28 ekim balık fırtınası (balıkların marmara denizinden karadenize geçtiği dönem)  02 kasim kuş geçimi fırtınası (anadoluda kalan son kuşların ayrılma dönemi)

  07 kasim kasım fırtınası

  11 kasim mevsimsiz sıcaklar

  12 kasim lodos fırtınası

  17 kasim koç katımı fırtınası (sürüden ayrılan koçların sürüye geri salındığı zaman)

  28 kasim fırtına  02 aralik ülker dönümü fırtınası (üty nın boğa burcundan ayrılması)

  04 aralik fırtına (2 gün)

  06 aralik kuzey rüzgarları

  06 aralik zemheri fırtınası (zorlu kış şartları)

  09 aralik karakış fırtınası (2 gün)

  19 aralik fırtına

  21 aralik gün dönümü fırtınası (güneşin dünyaya en uzak olduğu dönem/kış)

  28 aralik fırtına

  31 aralik fırtına


  kaynak
 2. annem bu takvimi neredeyse ezberden biliyor. her seferinde nasıl tutar diye de şaşırıyorum ama eskilerin bu hesaplama anlayışlarına hayranım. sözlerine de itibar etmemek elde değil.

  (bkz: kocakarı hesabı)
 3. bıldırcın geçimi fırtınasının başladığını işaret eden takvim. 7 eylülde başlayıp iki gün sürüyor. rusya'daki bıldırcınlar karadenizi aşıp türkiye kıyılarına gelemiyorlar. bu fırtınayı bekleyip öyle geçiyorlar. adeta kanat çırpmadan onunla birlikte sürüklenip geliyor ve çok yorgun oluyorlar. öyle ki yüzlercesi karaya konduğunda elle toplanabiliyor. hayat hep bir dramatik mücadele vallahi.