1. çok kısa süreli ve güçlü ışık dağılımı, ani parıltı, anlık aydınlanma anlamlarına gelen fransızca kökenli sözcük.

    sabit bir görüntüyü ya da görüntülü yayın akışını net bir şekilde alabilmek için kullanılan kısa süreli aydınlatma tekniğine verilen isim.

    (mecazen) ehemmiyet teşkil eden ani kararları ya da bir anda gündeme gelen, önem arz eden, merak uyandıracak niteliğe ve istihbarat üstünlüğüne sahip olan haberleri nitelemek için kullanılan sıfat.