1. anatomide bir eklemi, eklemin yatay ekseninde vücudun orta hattına yaklaştırmak manasına gelen söz.

    birine elle "gel gel" hareketi yaparken ele ve parmaklara fleksiyon yaptırılır. bu hareketin tam tersi de ekstansiyondur.