• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
Yazar umut koloş
foucault iktidar ve hukuk - umut koloş
kitabın arka kapağında prof. dr. * tarafından yazılanlar şöyle:

«ölümünden sonra, farklı çalışma alanlarında kendisine en çok atıf yapılan 20. yüzyıl düşünürlerinden olan *’nun eserlerinin hukuk alanına izdüşümleri, ülkemizde ilk kez bu denli kapsamlı bir şekilde, umut koloş’un bu çalışmasına konu oluyor. foucault, iktidar ve hukuk: modern hukukun soybilimi adlı bu kitapta foucault’nun genel felsefi duruşu, iktidar analizi ve bunlara paralel olarak şekillenen “modern hukukun soybilimi” her türlü tartışmayı içerir biçimde ele alınıyor. kitap, hem foucault düşüncesinin temel kavram ve kategorilerini ayrıntılı biçimde açıklayarak okur için foucault’ya bir giriş sağlıyor, hem de bu “foucault’ya giriş”ten sonra genel olarak felsefenin ve özelde hukuk felsefesinin, özne ve hukuksal özne, hakikat ve hukuksal hakikat, hak ve özgürlük gibi başta gelen konularını foucault perspektifinden sunuyor. bunların yanı sıra, tahakküm ve direniş gibi politika alanının kategorilerine ilişkin foucaultcu argümanlara yer veriliyor ve hukuk alanına yönelik politik edimin yeni bir hukuk arayışı olması gerektiğine dair foucault düşüncesini detaylı bir şekilde okuyucuya aktarıyor. bu açılardan kitap, konu bakımından ülkemizde bir ilk olmasının yanı sıra günümüzde çokça tartışılan hukuka, hukukun ne olduğuna ve işlevlerine dair farklı bir foucault değerlendirmesini ortaya koyması itibariyle ülkemizde yeni bir tartışma alanının açılmasını amaçlıyor. foucault’nun hukuka ilişkin görüşlerini özellikle * kavramlaştırması ile “*” tartışmaları bakımından orijinal bir başlık çerçevesinde tanımlayan koloş, bu çalışma ile hukuk alanına son derece önemli bir katkıda bulunmuştur. »