• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (4.67)
foucault'yu unutmak - jean baudrillard
baudrillard'a göre foucault'nun söylevi iş işten geçtikten sonra ortaya çıkan bir mesih, iş işten geçtikten sonra yapılmaya çalışılan bir devrim gibi, iş işten geçtikten sonra verilmiş bir söylev olma özelliğine sahiptir.foucault'nun cinsellik, iktidar, baskı, arzu, delilik vb. konularla ilgili olarak bu kadar güzel ve kusursuz bir söylev çekebilmesinin kökeninde bütün bu konuların ve kuramların günümüzde anlamlarını yitirmiş olmalarının yattığını söyleyen baudrillard, böylelikle foucault'nun söylevinin gerçekliği kapsayan bir evrene değil, bir simülasyon evrenine ait olduğunu ve bu yüzden onu bilimsel bir çözümlemeden çok bir "vakayiname" (chronique) olarak nitelendirmenin daha doğru bir şey olacağını iddia etmektedir.foucault'yu unutmak'ta marksizm ile birlikte psikanaliz, lacan ve deleuze de eleştirilerden payını alır. baudrillard, "yükte hafif pahada ağır" bu kısa metinle ülkesinde akademik kurumlar tarafından aforoz edilmeyi çoktan göze almıştır bile...(tanıtım bülteninden) (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)  1. "foucault sık sık takdir toplasa da, Baudrillard gibi çağdaşları onu görmezden gelmemizi tavsiye etmiştir."

    kıskançlar
  2. "artık bu kez gerçeği ve gerçeğin kendisi olarak kendi kendini yeniden üretmeyen iktidar gerçeklik ilkesine yeni alanlar kazandırmadığından, bir anlamda hipergerçekleşerek, ortadan kaybolmaktadır -bu iktidarın ya da gerçek konusunda güttüğü stratejinin sonudur. deleuze'un de dediği gibi foucault açısından bir iktidar bunalımı ya da beklenmedik kazalar ya da sorunlar diye bir şey yoktur. foucault içın yalnızca ayarlama, tansiyon yükselmeleri ve alçalmalarıyla, “iktidarın mikro-fizik" boyutlara indirgenerek parçalanması vardır. bu doğru bir görüştür çünkü foucault’da iktidar, monod‘daki genetik kod gibi (dna) yayılım ve komut diyagramına uygun bir şekılde ve teleonomıque (maksatlılık ilkelerinin araştırılması-çn) bir sıralamaya göre anında harekete geçmektedir. teolojik iktidarla, teleolojik iktidar sona erdi yaşasın "téléonomique” iktidar!"
  3. unuturuz tamam da, o kadar lezyonlar, terlemeler, uçuk vs. ne olacak?