1. osmanlı'da ve avusturya'da milliyetçilik sorunlarına neden olan devrim, 1789
 2. insanlık tarihinin gidişatını kökünden değiştiren olaylardan biridir. bu yüzde çağ açıcı bir vaka olarak addedilir. ihtilalle ilgili bilinmesi gereken belli başlı isimler kral xvi.louis, maximilien robespierre ve napoleon'dur.
 3. fransız ihtilali hakkında "devlet-i aliye avrupa devletleri içinde en evvel fransızlarla antlaşma yapmıştı. fransa kralını şarlken'den kurtaran türklerdi. fransız ihtilali'nde fransızlar her yerde nefretle karşılanırken osmanlı ülkesinde iyi muamele görürlerdi. bu yüzden ingiltere'nin husumetine de maruz kalmıştı. bu şartlarla napolyon'un iskenderiye'yi zapt etmesi akıl almaz bir iştir ve fransız ihtilali'nin ne derece ahlak bozunu olduğunun bir delilidir." diyor ahmet cevdet paşa
 4. feodal dönemin kalıntıları son aristokratlar ile sanayi devrimi ile yeni doğan ve güçlenmeye başlayan burjuvazi öncülüğündeki halk arasında yaşanan savaş sonucunda gerçekleşen ihtilal.

  fransız ihtilalinin gerçekleşmesi için mücadele eden herkes burjuvadır demiyorum ancak burjuvazi öncülüğünde gerçekleşen bir halk hareketidir. liberal akıma göre özgürleşme mücadelesi, sol akıma göre ise toplumsal değişim dinamikleri için olumlu bir gelişmedir. marx, bu gelişmenin sosyalizme geçiş için gerekli bir aşama olduğunu vurgular ve olumlar.

  fransa'da devlet yönetiminin üst kademelerini işgal eden aristokratların ayrıcalıklı konumları ve sömürü aygıtlarına karşı özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganı ile gerçekleştirilmiştir. ihtilal sonrası yaşanan isyanların kanlı şekilde bastırılması, dava liderlerinin birbirine düşmesi (devrimin kendi çocuğunu yemesi), napolyon müdahalesi gibi olay/durumlarla süreç sekteye uğrasa da tüm dünya üzerindeki etkisi zamanla artmış, insanlık tarihi açısından en önemli olaylardan biri olmuştur.
  ozee
 5. bir tanıdıktan aktarayım..

  ***

  fransız ihtilali hikayelerinden belki de en meşhuru marie antoinette'in "ekmek yoksa pasta yesinler" sözü olsa gerek. bu laf marie antoinette'e ait değildir, çünkü kendisi henüz 10 yaşındayken bu söz rousseau'nun "confessions"unda geçmekteydi. buna rağmen bu sözün daha da eskiden jean de la bruyere isimli yazarın romanında geçtiği söylenir. nihayetinde fazla söze gerek yok, sözün ona ait olmadığı kesindir. ilaveten sözün manasına da bir bakmak gerek; sözün aslı "qu'ils mangent de la brioche" dur. ingilizceye "let them eat cake" olarak çevrilmiş ve bizde de malum haliyle bilinmektedir. peki bu "brioche" nedir? hakikaten pasta mı? hayır. resimde görmüş olduğunuz yumurtalı ve normal ekmeğe nazaran biraz daha lüks ancak çok daha faydalı ve sağlıklı ekmeğin adıdır. 1800'lere ait denk geldiğim bir ingiliz yiyecek ansiklopedisinde de bu şekilde tanımlanmıştır brioche. ama gelgelelim ihtilal hikayeleri böyle şeyleri pek bir sever ve sinekten yağ çıkarırcasına bunu kullanır. tabiidir, ihtilâllerin kendi kânunu vardır. ulus (moğolca koyun sürüsü) devlet psikolojisi bunlarla geçinir ki monarşi insanların aklına böyle ahlaksızlıklarla ve dalga konusu olarak gelsin.

  ***
 6. abd, fransız montesquieu'nun fikrilerinden büyük ölçüde faydalanarak özgürlükçü anayasasını ve sınıfsız toplumunu kurunca, fransa'da halkta bir düşünce başlar. burjuva ve proletaryanın çıkarları bir noktada birleşir. soylular halkın sadede yüzde ikisidir ve yönetimde aktiftir. burjuva ise istediği etkinlik alanını bulamaz zenginleşmesine rağmen.

  peki halk kitleleri neden destek veriyordu bu harekete? ekonomik krizin yarattığı rahatsızlık vardı ve senyörlük haklarının kaldırılması istiyorlardı. burjuva için çok da sorun değildi bu. yani bir ortaklık zemini vardı.