frantz fanon

Kimdir?

frantz fanon, kolonisizleştirme ve kolonileştirmenin psikopatolojisi konusunda belki de 20. yüzyılın en belli başlı düşünürüydü. yapıtları, kırk yılı aşkın bir süre kolonileştirme-karşıtı kurtuluş hareketlerine esin verdi.
 1. üçüncü dünyanın peygamberi. peygamberim.

  tespitleri o kadar doğru ve geçerlidir ki sadece kolonyal ilişkilere değil, türkiye'de de örneğini gördüğümüz kültürel emperyalizme de uyarlanabilir. hoş, zaten kolonyalizm ile kültürel emperyalizm de birbiriyle alakasız şeyler değildir.

  döneminde bir çok sözde aydın tarafından şiddet yanlısı olmakla eleştirilmiş, bu yüzden fikirleri itibarsızlaştırılmıştır. oysa o şiddeti amaç olarak değil, sömürgesizleşme yolunda sadece bir araç olarak görüyordu. amacı öldürmek değildi; amacı öldürme eylemiyle birlikte sömürülen insanın sömürgecinin insanüstü, erişilmez olmadığını anlamasıydı.

  cezayir, filistin, küba, kürdistan, kuzey irlanda ve kara panterler hareketlerini etkilemiştir. jean paul sartre ve ali şeriati gibi yazarlar da fanon'dan çokça etkilenmiştir. türkiye'de kendisinden en çok bahseden ve fikirlerini kürdistan'a uyarlayan kişi ise ismail beşikçi'dir. ondan sonra da benimdir herhalde, bilmiyorum.

  alakalı olarak;

  (bkz: ilk kurşun teorisi)